ورود

ثبت نام
                 telegram 1      linkedin 1      facebook 1      instagram 1

سبد خرید شما خالی می باشد.

دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی

برد کنترل و نمایشگر دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی

دستگاه الکل سنج

دستگاه الکل سنج

لرزه نگار

اندازه گیری و ثبت لرزش روی MicroSD

دستگاه اندازه گیری کشش و استقامت Tensile

دستگاه اندازه گیری استقامت کششی و افزایش طول  Tensile