ورود

ثبت نام
                 telegram 1      linkedin 1      facebook 1      instagram 1

سبد خرید شما خالی می باشد.

تاکسیمتر

تاکسیمتر دارای مينی پرینتر حرارتی با قابلیت افزودن AVL بصورت داخلی.

سیستم اتوبوسرانی

اعلام ایستگاه و ارسال موقعیت به سرور

ردیاب خودرو

ردیاب و ترکینگ خودرو ارسال موقعیت به سرور و کنترل خودرو با SMS و ارسال فرمان از سرور